Offertes

Voor de door ons kantoor te verrichten notariële diensten kunt u telefonisch of per e-mail (info@notarislabordus.nl) een offerte opvragen.

Onroerend goed praktijk

De in het notariaat zo gebruikelijke staffels (dus naar mate de aankoopprijs of de hypothecaire inschrijving  hoger is stijgt daarmee het notarieel honorarium) zijn door ons kantoor verlaten. Dus ongeacht de hoogte van de aankoopprijs of de hoogte van de hypothecaire inschrijving betaalt u bij ons kantoor een vast honorarium. Wat nog wel zou kunnen variëren zijn de kadasterkosten; ingeval een gedeeltelijk perceel in eigendom wordt overgedragen zijn de kadasterkosten (in verband met de uitmeting door het Kadaster) aanzienlijk hoger.

Familiepraktijk

Voor testamenten, op te maken tezamen met huwelijksvoorwaarden (partnerschapsvoorwaarden) of testamenten op te maken tezamen met een samenlevingscontract hanteert ons kantoor combinatietarieven.
Informeer telefonisch of per e-mail naar deze tarieven met betrekking tot bovengenoemde akten, maar ook voor verklaringen van erfrecht, schenkingen,voogdijbenoemingen of notariële volmachten.

Vennootschapspraktijk

Voor het oprichten van besloten vennootschappen, statutenwijzigingen, aandelenoverdrachten, de oprichting van een vereniging of stichting informeert u telefonisch of per e-mail naar onze tarieven.