Notariële diensten

Cliëntenonderzoek en Meldplicht

De notaris is op grond van de Wet op het notarisambt verplicht de identiteit van zijn cliënt vast te stellen. Daarnaast is de notaris wettelijk verplicht om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden bij een landelijk meldpunt van de overheid (FIU-Nederland). Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Veel werkzaamheden van de notaris vallen onder de Wwft. Diensten op het gebied van vastgoed en ondernemingsrecht vallen over het algemeen onder de Wwft. Ook bij personen- en familierecht kan de Wwft van toepassing zijn, bijvoorbeeld als de notaris ook fiscaal advies geeft. Voor verder informatie verwijzen wij naar de brochure “Cliëntenonderzoek en Meldplicht“, die u hier kunt lezen.

Onroerend goed

Bij de aan- en verkoop en levering van een woning, appartement, maar ook een te boek gesteld schip of een bedrijfspand kunt u niet om de notaris heen. Ook voor het vestigen van bijvoorbeeld erfdienstbaarheden (denk aan een recht van overpad), het juridisch splitsen in appartementsrechten, het vestigen van hypotheken of het veilen van onroerend goed is de gang naar de notaris noodzakelijk.
De notaris zorgt voor het opstellen van de vereiste akten, de uitleg en vervolgens de ondertekening daarvan. De notaris bewaakt de financiële afwikkeling en dient de afschriften in bij het Kadaster.
Klik hier voor meer informatie over het kopen van een huis.

Overstap erfpacht

Ook voor het omzetten van erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht (overstap erfpacht) kunt u bij Notariskantoor Geert Labordus terecht, aangezien ons kantoor onder de Ring Amsterdam valt.
Wanneer u een huis heeft gekocht waarbij sprake is van erfpacht, bent u weliswaar de eigenaar van het huis maar niet van de grond. Vaak is de gemeente eigenaar van de grond. U koopt in dit geval een zakelijk recht, namelijk het recht van erfpacht op de grond en het huis wat gebouwd is op deze grond. U betaalt dan jaarlijks een bedrag (canon) aan de eigenaar van de grond.

Heeft u een hypotheek op uw woning? Dan moeten wij uw hypotheekverstrekker toestemming vragen om de overstap te kunnen realiseren. Sommige hypotheekverstrekkers wensen voor nu of in de toekomst een nieuw hypotheekrecht. De huidige hypotheek dient dan in veel gevallen doorgehaald te worden bij het Kadaster. Omdat iedere bank zijn eigen beleid hierin heeft is het vooraf moeilijk in te schatten of het vestigen van een nieuw hypotheekrecht noodzakelijk is.

Wanneer geen nieuwe hypotheek hoeft te worden gevestigd, kan de procedure eventueel per volmacht worden afgerond. Indien dit wel het geval is, dient u op ons kantoor de akte van (overstap) erfpacht en de hypotheekakte te ondertekenen.

Familierecht

Van de wieg tot aan het graf; bij alle belangrijke momenten krijgt een mens te maken met regels en hun juridische gevolgen. Trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaan) kan vergaande vermogensrechtelijke gevolgen hebben.
Denk ook eens aan het opstellen van een testament, een voor het oog nogal zakelijk stuk maar wel een stuk waar men met veel gevoeligheden te maken krijgt. In ieder geval zaken waarbij persoonlijke aandacht een must is.

Wat voor familierechtelijke zaken kunt u regelen bij de notaris?
Bijvoorbeeld
–    huwelijksvoorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden)
–    samenlevingscontracten
–    testamenten
–    voogdijakten
–    verdelingen
–    schenking
–    de afwikkeling nalatenschap
–    verklaring van erfrecht / executele
–    bewind / mentorschap / curatele
–    aangifte voor het successierecht

Klik hier voor meer informatie over samenlevingsvormen of erfrecht.

Ondernemingsrecht

Ook bij het oprichten of overdragen van een onderneming is de notaris een partij waar u eenvoudig weg niet om heen kunt. Niet alleen voor advies maar ook voor het vastleggen van overeenkomsten, het oprichten van rechtspersonen of de overdracht van aandelen.

Denk bij ondernemingsrecht aan:
–    het oprichten van een besloten vennootschap
–    het oprichten/wijzigen van personenvennootschappen
–    de aandelenoverdracht en -uitgifte
–    de statutenwijziging van een B.V.
–    certificering
–    overdracht en overname van een onderneming

Voor het oprichten of wijzigen van statuten van een stichting of vereniging kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht.

Klik hier voor meer informatie over:
–    Ondernemingsvormen
–    Stichting en vereniging

Omdat het notariaat nogal een eigen woordgebruik kent, verwijzen wij u voor meer informatie over de gebruikte juridische termen graag naar het juridisch woordenboek.