Notariële diensten

Onroerend goed

Bij de aan- en verkoop en levering van een woning, appartement, maar ook een te boek gesteld schip of een bedrijfspand kunt u niet om de notaris heen. Ook voor het vestigen van bijvoorbeeld erfdienstbaarheden (denk aan een recht van overpad), het juridisch splitsen in appartementsrechten, het vestigen van hypotheken of het veilen van onroerend goed is de gang naar de notaris noodzakelijk.
De notaris zorgt voor het opstellen van de vereiste akten, de uitleg en vervolgens de ondertekening daarvan. De notaris bewaakt de financiële afwikkeling en dient de afschriften in bij het Kadaster.
Klik hier voor meer informatie over het kopen van een huis.

Familierecht

Van de wieg tot aan het graf; bij alle belangrijke momenten krijgt een mens te maken met regels en hun juridische gevolgen. Trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaan) kan vergaande vermogensrechtelijke gevolgen hebben.
Denk ook eens aan het opstellen van een testament, een voor het oog nogal zakelijk stuk maar wel een stuk waar men met veel gevoeligheden te maken krijgt. In ieder geval zaken waarbij persoonlijke aandacht een must is.

Wat voor familierechtelijke zaken kunt u regelen bij de notaris?
Bijvoorbeeld
–    huwelijksvoorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden)
–    samenlevingscontracten
–    testamenten
–    voogdijakten
–    verdelingen
–    schenking
–    de afwikkeling nalatenschap
–    verklaring van erfrecht / executele
–    bewind / mentorschap / curatele
–    aangifte voor het successierecht

Klik hier voor meer informatie over samenlevingsvormen of erfrecht.

Ondernemingsrecht

Ook bij het oprichten of overdragen van een onderneming is de notaris een partij waar u eenvoudig weg niet om heen kunt. Niet alleen voor advies maar ook voor het vastleggen van overeenkomsten, het oprichten van rechtspersonen of de overdracht van aandelen.

Denk bij ondernemingsrecht aan:
–    het oprichten van een besloten vennootschap
–    het oprichten/wijzigen van personenvennootschappen
–    de aandelenoverdracht en -uitgifte
–    de statutenwijziging van een B.V.
–    certificering
–    overdracht en overname van een onderneming

Voor het oprichten of wijzigen van statuten van een stichting of vereniging kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht.

Klik hier voor meer informatie over:
–    Ondernemingsvormen
–    Stichting en vereniging

Omdat het notariaat nogal een eigen woordgebruik kent, verwijzen wij u voor meer informatie over de gebruikte juridische termen graag naar het juridisch woordenboek.